Jaroslav Hendrych

https://www.linkedin.com/in/jaroslav-hendrych-aa669265/

Má více než 30ti leté zkušenosti z oblasti energetiky. Po studiích Technické kybernetiky a Automatizovaných systémů řízení se postupně specializoval na systémy dálkového sběru a vyhodnocení dat z měření a jejich realizaci u zákazníka, zejména u provozovatelů přenosových a distribučních soustav. Podílel se na opětovném založení české pobočky společnosti Landis+Gyr v roce 2003, kde se mu podařilo vybudovat tým odborníků z oblasti energetiky, obchodu a IT, který vedl při realizaci více jak 150 mezinárodních projektů.

V průběhu své dosavadní praxe působil ve společnostech STE - Středočeská energetika, a.s. (vedoucí oddělení aplikačního SW), SIEMENS Česká republika (Vedoucí skupiny, divize PTD), SIEMENS Metering (Obchodní ředitel) a Landis+Gyr (CEO). Zároveň vedl od roku 2009 mezinárodní SW kompetenční centrum zaměřené na vývoj SW a realizaci mezinárodních projektů L+G EMEA. V současnosti působí jako nezávislý konzultant v soukromé sféře.