Portfolio služeb

Jsme zvyklí věnovat klientům individuální péči a přizpůsobit své služby jejich potřebám a přáním.

Poskytujeme komplexní pohled na otázky spojené s přípravou a realizací projektů, návrhy řešení, studií proveditelnosti a vedení projektu, zejména v následujících oblastech:

  • Měření a měřící systémy
  • AMM / AMI – systémy chytrého měření
  • Smart Grids
  • Energetický Management
  • Smart City a e-Mobilita
  • IT řešení pro komunikaci měřidel a senzorů
  • IT řešení pro zpracování energetických dat

Naši partneři, jejichž produkty a služby využíváme, patří k mezinárodně respektovaným odborníkům a společnostem.